Daily Archives: 29 Oktober 2015


Ulama’ sebagai tonggak kekuatan islam sudah seharusnya ditempatkan pada posisi teratas dalam strata sosial. Mereka sebagai pewaris para nabi sudah seharusnya mendapat penghargaan tertinggi. Dengan tingkat kepedulian dan khidmah mereka pada masyarakat, pendidik yang bukan hanya ideologi namun juga moral, sebagai tauladan, mereka patut dimuliakan bahkan diidolakan. Seiring dengan perputaran […]

Derajat Yang Hampir Setara Rosul